Lirik Lagu Ka Huma Jawa Barat – Arti dan Makna

lirik ka huma jawa barat
Informasi lirik, makna, arti dan sejarah lagu daerah Ka Huma, salah satu lagu daerah yang berasal dari provinsi Jawa Barat.

Informasi Lagu Ka Huma

Judul : Ka Huma
Pencipta :
Daerah : Jawa Barat
Golongan : lagu daerah / lagu wajib daerah

Lirik Lagu Ka Huma

Hayu batur geura harudang, hayu batur geura harudang
Geura singkil masing tarapti, milih bibit anu ngajadi
Hayu terus bareng mariang, hayu terus bareng mariang
Sangkan urang teu kabeurangan, tong talangke tong sumpang simpang
Tuh di ditu sawah ngadagoan, prak pigawe ulah sungkan-sungkan
Saha deui lamun lain urang, anu ngurus sandang reujeung pangan
Cape gawe moal rek gaplah, hasil cukup beunang kipayah
Urang tangtu moal rek susah lamun huma dipikanyaah

Lirik Lagu Ka Huma

Not Found …