Lirik Lagu Ngofa Se Dano Maluku Utara – Arti dan Makna

lirik ngofa se dano maluku utara
Informasi lirik, arti, makna dan sejarah lagu Ngofa Se Dano, salah satu lagu daerah yang berasal dari provinsi Maluku Utara.

Informasi Lagu Ngofa Se Dano

Judul : Ngofa Se Dano
Pencipta :
Daerah : Maluku Utara
Golongan : lagu daerah / lagu wajib daerah

Lirik Lagu Ngofa Se Dano

Tenge sako toma buku
to hoda kie Tidore
ongo yo lili se reke duka
duka kolano oo oo….

ngofa se dano lupa kie se gam
ma jarita ..
ngofa se dano
lupa adat se budaya

Reff :

ngofa se dano toma kie Tidore
fela lao fela lao sonyinga gosimo
na borero maku sodorifa kefe
fato se eli kie se gam

Mapolu ino marimoi nyinga
maku sodorifa kefe
laha so gado gado
so dorine ena ma jarita
gate kie se gam regu yali
ngofa se dano daera se taloku
sonyinga sonyinga sonyinga
ee ngofa se dano
fela lao fela lao
lila se hanyili
ruku se sadabi
gosimo yo reke duka
ma sabab kie se gam ma cahaya sosira..

Ino fo moro moro
Fa kati nyinga ..
yo sogoliho ..
kie se gam ..
ma cahaya aa ..
toma loa se banari ma doya ..

Reff 2:

ngofa se dano toma kie Tidore
fela lao fela lao sonyinga gosimo
na borero maku sodorifa kefe
fato se eli kie se gam
ngofa se dano toma kie Tidore
fela lao fela lao sonyinga gosimo
na borero maku sodorifa kefe
fato se eli kie se gam

Arti dan Makna Lagu Ngofa Se Dano

Coming Soon …